06-25308175 info@protectinvest.nl

Privacyverklaring Protect Invest

Versie 1.0, september 2018

 

Protect Invest, gevestigd Pieter Aertsenhage 30, 3437 NV Nieuwegein, is verantwoordelijk voor verwerking van de persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.protectinvest.nl | info@protectinvest.nl

 

Persoonsgegevens die Protect Invest verwerkt

Protect Invest verwerkt de gegevens die u verstrekt bij inschrijving. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende gegevens, waaronder:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • nationaliteit;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • contactpersoon;
 • medische gegevens die u zelf doorgeeft.

 

Wat Protect Invest met uw gegevens doet

Protect Invest heeft persoonsgegevens nodig van haar leden ten behoeve van een lidmaatschap. Dit mag Protect Invest alleen doen als daarvoor een doel is vastgesteld. Hierbij kan worden gedacht aan verschillende doeleinden, zoals:

 • nieuwe leden inschrijven;
 • contributiebetaling afhandelen;
 • u bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • onze nieuwsbrief verzenden.

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Protect Invest heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Persoonsgegevens over minderjarigen tot 16 jaar mogen alleen verwerkt worden met de toestemming van ouders of voogd. Het kan niet worden gecontroleerd of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. Protect Invest raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht u willen weten of Protect Invest zonder toestemming persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via info@protectinvest.nl. Protect Invest verwijdert dan de informatie. 

 

Hoe lang Protect Invest uw gegevens bewaart

Protect Invest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Protect Invest houdt zich aan de bewaartermijnen zoals deze zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Protect Invest deelt alleen uw persoonsgegevens met anderen indien dit nodig is ter uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Protect Invest een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Protect Invest blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Protect Invest wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Protect Invest gebruikt functionele en analytische cookies. Protect Invest gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpt Protect Invest om de website goed te laten werken.

Protect Invest maakt ook gebruik van de dienst Google Analytics die analytische cookies plaatst. Deze cookies houden bij hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kan Protect Invest het gebruik van de website makkelijker maken en verbeteren. Protect Invest anonimiseert zo veel mogelijk en verstrekt deze informatie niet aan derden.

Bij uw eerste bezoek aan de website van Protect Invest informeert Protect Invest u over deze cookies en vraagt toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

 

Rechten

Als persoon heeft u een aantal rechten over uw persoonsgegevens die Protect Invest verwerkt. U heeft het recht op informatie over waar Protect Invest uw gegevens voor zal gebruiken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht tot verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en kunt u een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoek indienen via info@protectinvest.nl. U ontvangt binnen vier weken een schriftelijke reactie.

 

Beveiliging

Protect Invest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@protectinvest.nl.

 

error: Content is protected !!